Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Az Aszódi Napsugár Óvoda két telephellyel működik. A székhely a Napsugár Óvoda (Szent Imre u.1.) tagintézmény a Szivárvány Tagóvoda (Falujárók útja 5.)

Az elmúlt időszakban pályázati forrásokból mindkét intézmény megújult.

A Szivárvány Tagóvodában korszerűsítésre került az energetikai rendszer, a külső szigetelés, nyílászárók cseréje ill. a tálalókonyha felújítása valósult meg. Az intézményben 3 csoport működik, amelyek vegyes életkorúak: Maci, Pillangó, és Katica csoport várja a gyermekeket.
 
A Napsugár Óvodában 2013-ban teljes felújítás és bővítés történt. Megújultak a nyílászárók, az elektromos- és fűtésrendszer, a burkolatok, a konyhai szárny. Egy új csoportszobával, tornaszobával és mosdóval kibővülve az intézményben 6 csoport működik, amelyek vegyes életkorúak: Süni, Maci, Pillangó, Őzike, Katica és Csiga csoport várja a gyermekeket. 
 
A gyermekek számára az egész év folyamán igyekszünk változatos programokat biztosítani, különleges figyelmet fordítva a Pedagógiai Programunkban is szereplő hagyományőrzésre és környezetvédelemre. Rendszeresen szervezünk bábszínházi látogatásokat és előadásokat, környezetvédelmi programokat, autómentes napot, sétákat, kirándulásokat a gyerekek számára. Lehetőség van külön foglalkozásokon is részt venni, ezek egy részét az itt dolgozó óvodapedagógusok, illetve külső segítők biztosítják:
  • néptánc
  • zenés torna
  • angol
  • játékos mozgás
  • drámapedagógiai foglalkozás
  • tehetséggondozás
Hetente egyszer  evangélikus, katolikus és református hitoktatási foglalkozás is igénybe vehető a helyi hitoktatók vezetésével.

Az érdeklődők és leendő ovisok részére április és május folyamán nyílt napokat tartunk, ahol találkozhatnak az óvodapedagógusokkal, óvodai dolgozókkal és  megismerkedhetnek  óvodáinkkal.

Intézményünkben található tornaszoba és logopédiai szoba.

Jó kapcsolatot ápolunk a város más intézményeivel, többek között együttműködünk a Pedagógiai Szakszolgálattal, Gyermekjóléti Szolgálattal, az AVKK-val, az Aranykapu Bölcsődével illetve az Aszódon található iskolákkal.
Nyíryné Gazdik Andrea

Nyíryné Gazdik Andrea

Igazgató
Aszódi Napsugár Óvoda
Nyíryné Gazdik Andrea óvodapedagógus, óvodai szakértő, közoktatás-vezető képzettséggel rendelkező pedagógus vagyok. Két gyermek édesanyja.

Hivatásom egykori választásának legfőbb oka az a gyermekszeretet, amely munkám során mindig vezérelt, vezérel ma is.
1994 óta dolgozom az Aszódi Napsugár Óvoda intézményben, amelynek 2012 óta vagyok vezetője. Munkám során mindig a gyermekek álltak a középpontban. Azt gondolom, hogy egy intézményben a vezető és az alkalmazottak közös együttműködése, a csapatmunka a legmeghatározóbb a célok elérése érdekében. Az intézmény alapvető célja az óvodáskorú gyermekek színvonalas, életkornak megfelelő fejlesztése, nevelése.

Célom az óvoda sajátosságainak megtartásával sikeres nevelési intézmény megvalósítása, kiépítése, amely egyrészt megfelel az általános társadalmi normáknak, továbbá a helyi közösség sajátosságainak.

Az óvodáskor a személyiségfejlődés szempontjából kiemelkedő jelentőségű szakasz. A nevelésben és tanulásban olyan tapasztalatokat, élményeket, mintákat szereznek a gyermekek, melyek egész életükre meghatározóak. Ezért fontos, hogy a szülők ismerjék meg azt az intézményt, amellyel megosztják gyermekük nevelését. Az intézményválasztás akkor jó, ha a szülők azonosulni tudnak az óvoda Pedagógiai Programjával, a nevelői közösség emberi értékközvetítésével.
Gergály Tamásné

Gergály Tamásné

Óvodatitkár
2013. október 15-től dolgozom az óvodában, adminisztratív állományban, segítve az intézményvezető munkáját.
Szeretem a munkámat. Bár sokszor beterítenek a papírok, de próbálok a káoszban is eligazodni. Munkám változatos, hisz a dolgozók és a gyermekek ügyeinek intézésén túl végzem az intézményi adminisztrációs feladatokat is. Teendőimet igyekszem pontosan és precízen végezni. A lehetőségekhez képest részt veszek a közös programokon, rendezvényeken, de ha nem sikerül ott lennem mindegyiken, a megszervezés papírmunkáit szívesen elvégzem. 
Kolléganőimmel nagyon jól kijövök, azt mondják, „jó a természetem”.
A gyerekekkel és a szülőkkel nem sokat találkozok, hisz leköt a munkám. Amikor azonban bemegyek a csoportokba, nem tudom megállni, hogy ne simogassam meg a „kis buksijaikat”. A plusz feladatok vállalásában aktívan részt veszek, és igyekszem tudásomat az óvoda javára fordítani. Próbálom a munkámat úgy végezni, hogy megfeleljek az elvárásoknak.

Kapcsolat


Aszódi Napsugár Óvoda
2170 Aszód, Szent Imre u. 1.

Igazgató: Nyíryné Gazdik Andrea

Telefon:
+36 28 400 422

E-mail:
ovoda@aszod.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.30 - 17.30

Alapítvány az Aszódi Óvodásokért
Bankszámlaszám: 11742166-21445145
Adószám: 18944132-1-13

Intézményi védőnő:
Gregusné Darnyik Tünde
Somogyi Ildikó
Cím: 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 84.
Telefon: 06-28-400-032

Intézményi gyermekorvos:
Fischlné Dr. Horváth Anna
Cím: 2170 Aszód, Malom köz 16.
Telefon: 06 28 500-025