Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Szivárvány Tagóvoda 

 
,, Küldetésünk a szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem-gazdag nevelés megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy a gyermeki tartást, önállóságot, és az ebből fakadó egészséges öntudat kibontakozását, az önmegvalósításnak a lehetőségét megadjuk a gyermekeknek.”
                                                                 (Pedagógiai Program Aszódi Napsugár Óvoda)

Tagintézményünk 3 osztatlan életkorú csoporttal működik, melyek mindegyike külön öltöző és mosdó résszel és kisudvarral rendelkezik. Jelenleg 75 gyermek nevelésére alkalmas. Óvodánk sajátossága, minél több mozgásos tevékenység szervezése, mozgásigényük kielégítése, ehhez az óvoda udvara jól felszerelt, tágas árnyékos környezete is megfelelő lehetőséget biztosít. A kis udvarokat különböző mozgásos tevékenységekre, kézműves foglalkozásokra, jó idő esetén udvari étkezésre használjuk. Logopédiai szobával és egy csoportszobából kialakított tornaszobával is rendelkezünk. Az igényesen kialakított csoportszobák viszonylag kicsik azonban jól felszereltek, barátságos légkört sugároznak. Árnyas-napos udvar, folyamatosan bővülő játékeszközök ideálisak a gyermekek számára.       A csoportok átlagos létszáma 25 fő. 2017 nyarán energetikai pályázat megnyerésével, óvodánk felújításra került sor, arculata megújult, folyamatosan modernizálódik, mely által egy esztétikus környezetet biztosíthatunk óvodásaink számára. Óvodánkat a családias légkör jellemzi, a gyermekek számára szervezett közös programok által megismerik egymást, élmények átélésével erősödik bennük a közösségi érzés.
A gyermekek nevelését, gondozását hat óvodapedagógus, három szakképzett dajka, egy szakképzett pedagógiai asszisztens segíti. Munkájukat igényes szakmai felkészültséggel, elfogadó nevelésszemlélettel, felelősségtudattal végzik. Óvodánk nevelőközössége nyitott az új kihívások iránt, kreatív, egységes pedagógiai szemlélet jellemzi. 
Óvodánkban az óvónők nevelő-fejlesztő munkája mellett, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését, valamint a különböző képességekben lemaradó gyermekek felzárkóztatását gyógypedagógus segíti. Intézményünkkel közös épületben, külön bejárattal, található a Pedagógiai szakszolgálat. Előny számunkra, hogy a fejlesztésre szoruló gyerekeknek itt, helyben az óvodában történik a felzárkóztatásuk.
A mindennapjainkat és óvodai életünket meghatározzák az évek alatt kialakult ünnepeink, hagyományaink, jeles napjaink (Tök-jó napok, Márton napi lámpás felvonulás, Adventvárás, Farsang, Kiszebáb égetés, Március 15-re emlékezés, Májusfa állítás, Húsvéti várakozás).  Környezettudatos magatartásra nevelő programjaink évről-évre ismétlődnek (Autómentes nap, Zöld Híd látogatás, Víz napja, Föld napja, Állatok világnapja, Szelektív hulladékgyűjtés).    Közös programok a családokkal: munkadélutánok, melyeken kreatív alkotások készülnek a helyi vásárokra. Szivárványnapok keretében családi sportnapok, nyílt napok, játszóházak, csoportkirándulások hagyománnyá váltak.

Gyermekkép:
„A kisgyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk, hanem, hogy segítő szeretettel emeljük köré a megfelelő környezetet… minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről… Arra kell törekedni, hogy a gyermek mindent, amire képes önállóan el is végezze…”
Maria Montessori
Móga Lívia

Móga Lívia

Pedagógiai asszisztens
"Munkád legyen hát kedvtelés, szeresd, amit csinálsz,
s nem dolgozol, mert élvezed azt így boldog emberré válsz..."

Móga Lívia vagyok , két fantasztikus fiú édesanyja. Jelenleg Kartalon élek, 5 éve költöztünk ide Aszódról a kis családommal.
2013 októbere óta dolgozom az óvodában pedagógiai asszisztensként. Elsőszülött gyermekem inspirált erre a pályára, születése óta tudom, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni.
Célom és egyben feladatom az intézményben folyó pedagógiai munka segítése, ezért a mindennapi munkámat az óvodapedagógusok iránymutatása szerint végzem.
"Csak az tud a tengerparton homokvárat építeni, aki hisz abban, hogy a hullámok megszelidíthetők."

Szivárvány Tagóvoda csoportjai

KapcsolatAszódi Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvodája
2170 Aszód, Falujárók útja 5.

Igazgató: Nyíryné Gazdik Andrea
Tagóvoda igazgató: Lukácskóné Nagy Krisztina

Telefon:
+36 28 400 419
+36 30 816 0449
E-mail:
szivarvanyaszod@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.30 - 17.30

Alapítvány az aszódi óvodásokért
Bankszámlaszám: 11742166-21445145
Adószám: 18944132-1-13

Intézményi védőnő:
Gregusné Darnyik Tünde
Somogyi Ildikó
Cím: 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 84.
Telefon: 06-28-400-032

Intézményi gyermekorvos:
Fischlné Dr. Horváth Anna
Cím: 2170 Aszód, Malom köz 16.
Telefon: 06 28 500-025