Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Katica csoport

Óvodapedagógusok Lukácskóné Nagy Krisztina,
                                      
Dajka : Nagyné Sas Erika

Katica csoport bemutatkozása

Csoportunkba 25 gyermek jár, családias, nyugodt légkör jellemző, ahol szeretettel veszik körül egymást a gyerekek.
Odafigyelnek a másikra a bajára, vigasztalják, ha szomorúnak látják. Az ide járó gyerekek derűsek, vidámak.
Óvodai programunkkal összhangban, a legfőbb tevékenységük a játék, és a játékba ágyazottan ismeretek szerzése az őket körülvevő világról. Szívesen vesznek részt játékos tevékenységeken, ahol kiemelt figyelmet fordítunk az egyéni képességek kibontakoztatására, minél sokoldalúbb ismeretszerzés lehetőségére.
A cselekedtetések során érdeklődőek, ügyelünk arra, hogy mindenkit a saját tempójában haladva segítsük az iskolaérettség szintjére eljuttatni.
Szeretünk felfedező sétákat tenni, kirándulni, ahol rácsodálkozhatnak a természet szépségeire. Közösségerősítő szokásainkkal az összetartozás érzését kovácsoljuk. 
Hagyomány csoportunkban a születésnapok megünneplése, a heti gyümölcsnap megtartása, a reggeli érkező tábla követése, melyet figyelemmel kísérnek a gyerekek, érdeklődnek hiányzó társaik felől.
Az Adventi várakozás időszakában munkadélutánon készülődünk együtt a szülőkkel az Adventi vásárba. A szülőknek kedveskedünk Karácsonyi Katica délutánnal melyet a meghittség és a szeretet hangulata járja át.
Lukácskóné Nagy Krisztina

Lukácskóné Nagy Krisztina

Óvodapedagógus
1991 óta dolgozom óvodapedagógusként. Az Aszódi Szivárvány Tagóvoda Katica csoportjában 2010 óta dolgozom. A szakmai munkaközösség vezetőjeként, feladatom az óvodában folyó szakmai munka koordinálása, a pedagógiai szakmai elméleti és gyakorlati munka összehangolása. Munkám megújítása és fejlesztése érdekében több szakmai továbbképzésen vettem részt, melyen korszerű ismeretek megszerzésére módszertani megújulásra adott lehetőséget számomra.
Hagyományaink, jeles napjaink, ünnepeink, megtervezésében aktívan részt veszek, a közösségerősítő élményekkel teli programokkal törekszem a gyerekek mindennapi óvodai életét színesíteni.   
A partneri együttműködés a szülőkkel a nevelőmunkánk hatékony megvalósítását segíti elő. Több eseményünk is nyílt a szülők számára, mely által betekinthetnek az óvoda életébe ahol aktív részesévé is válhatnak.
Fontos számomra, hogy esztétikus környezet vegye körül a csemetéket, az óvodát és a csoportszobánkat évszaknak megfelelő díszekbe öltöztetjük fel, a Katica csoportos gyerekek segítségével.
Pedagógiai hitvallásom: Számomra fontos az elfogadás, hiszen minden gyermek más és más csak meg kell találni a hozzájuk vezető utat, hogy minél jobban kibontakozhassanak.
Nagyné Sas Erika

Nagyné Sas Erika

Dajka
7 éve dolgozom az Aszódi Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvodájában.
Nem gondoltam hogy ez a munka ennyi kihívást, szeretetet, örömet fog adni.
Fontosnak tartom, hogy igazán értékes munkát tudok végezni nem csak a napi gondozásban hanem az érzelmi nevelésben, a kreatív munkában, valamint a gyerekek szocializálódását is segítem. A kisgyerekek minden nap meghálálják a törődést, odafigyelést a gondoskodó biztató szavakat a maguk kis módján.
Szerencsés vagyok, hogy ezt a szeretetet minden nap átélhetem a munkám során.

Katica galéria

Kapcsolat


Aszódi Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvodája
2170 Aszód, Falujárók útja 5.

Óvodavezető: Nyíryné Gazdik Andrea
Tagóvoda Vezető: Mayerné Masznyik Edit

Telefon:
+36 28 400 419

E-mail:
szivarvanyaszod@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.30 - 17.30

Alapítvány az aszódi óvodásokért

Bankszámlaszám: 11742166-21445145
Adószám: 18944132-1-13