Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Katica csoport

Óvodapedagógusok: Lukácskóné Nagy Krisztina, Pál Melinda
                                      
Dajka : Majoros Éva

Katica csoport bemutatkozása

Csoportunkba 25 gyermek jár, családias, nyugodt légkör jellemző, ahol szeretettel veszik körül egymást a gyerekek.
Odafigyelnek a másikra a bajára, vigasztalják, ha szomorúnak látják. Az ide járó gyerekek derűsek, vidámak.
Óvodai programunkkal összhangban, a legfőbb tevékenységük a játék, és a játékba ágyazottan ismeretek szerzése az őket körülvevő világról. Szívesen vesznek részt játékos tevékenységeken, ahol kiemelt figyelmet fordítunk az egyéni képességek kibontakoztatására, minél sokoldalúbb ismeretszerzés lehetőségére.
A cselekedtetések során érdeklődőek, ügyelünk arra, hogy mindenkit a saját tempójában haladva segítsük az iskolaérettség szintjére eljuttatni.
Szeretünk felfedező sétákat tenni, kirándulni, ahol rácsodálkozhatnak a természet szépségeire. Közösségerősítő szokásainkkal az összetartozás érzését kovácsoljuk. 
Hagyomány csoportunkban a születésnapok megünneplése, a heti gyümölcsnap megtartása, a reggeli érkező tábla követése, melyet figyelemmel kísérnek a gyerekek, érdeklődnek hiányzó társaik felől.
Az Adventi várakozás időszakában munkadélutánon készülődünk együtt a szülőkkel az Adventi vásárba. A szülőknek kedveskedünk Karácsonyi Katica délutánnal melyet a meghittség és a szeretet hangulata járja át.
Lukácskóné Nagy Krisztina

Lukácskóné Nagy Krisztina

Tagóvoda igazgató és óvodapedagógus
1991 óta dolgozom óvodapedagógusként. Az Aszódi Szivárvány Tagóvoda Katica csoportjában 2010 óta dolgozom, emellett igyekszem a óvodavezetőként is helytállni a mindennapokban.  Munkám megújítása és fejlesztése érdekében több szakmai továbbképzésen vettem részt, melyen korszerű ismeretek megszerzésére módszertani megújulásra adott lehetőséget számomra.
Hagyományaink, jeles napjaink, ünnepeink, megtervezésében aktívan részt veszek, a közösségerősítő élményekkel teli programokkal törekszem a gyerekek mindennapi óvodai életét színesíteni.   
A partneri együttműködés a szülőkkel a nevelőmunkánk hatékony megvalósítását segíti elő. Több eseményünk is nyílt a szülők számára, mely által betekinthetnek az óvoda életébe ahol aktív részesévé is válhatnak.
Fontos számomra, hogy esztétikus környezet vegye körül a csemetéket, az óvodát és a csoportszobánkat évszaknak megfelelő díszekbe öltöztetjük fel, a Katica csoportos gyerekek segítségével.
Pedagógiai hitvallásom: Számomra fontos az elfogadás, hiszen minden gyermek más és más csak meg kell találni a hozzájuk vezető utat, hogy minél jobban kibontakozhassanak.
Pál Melinda

Pál Melinda

Óvodapedagógus

Diplomámat az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem 2009-ben. Majd a következő évtől Németországban dolgoztam a szakmámban, ahol sok új módszert és nevelési tevékenységet sajátítottam el. Miután visszaköltöztünk, 2021-től mostanáig az aszódi Szivárvány óvoda Katica csoportjában folytatom tevékenységem. Fontosnak tartom, hogy a gyerekeknek ebben a korban, amíg a leginkább "formálhatóak" átadjuk azokat az elveket amelyek a mindennapi életben segítik őket. Átadni a szeretetet és azt az elfogadást, ami a szocializáció legfontosabb alapköve. Ezt igyekszem feléjük közvetíteni és bennük erősíteni. Emellett játszva tanulunk, megismerjük környezetünket, fejlesztjük őket minden területen.
A gyermekeket elsősorban nem az neveli, amit mondanak nekik, hanem az, amit látnak, amiben élnek.
Csögl János

 
Majoros Éva

Majoros Éva

Dajka
Majoros Éva, Évi néni vagyok, 2005 óta élünk Aszódon a családommal. Három gyermekünk van, így fő állású Anya voltam a legkisebb gyermekem nyolc éves koráig. 2014 óta dolgozom dajkaként a Napsugár Óvodában, 2023-tól pedig a Szivárvány Tagóvodában. Nagyon örültem, hogy lehetőségem nyílt  ebben az intézményben dolgozni,. 
Fontos számomra a tiszta, esztétikus és rendezett környezet kialakítása.  Törekszem a jó kapcsolat kialakítására a gyerekekkel, kollégákkal, szülőkkel.
Otthon érzem magam, nagyon szeretem a gyerekeket, ez az én hivatásom! Az Óvónéniknek köszönhetően szerető, jókedvű, vicces nagy családban élünk.

Katica galéria

Kapcsolat


Aszódi Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvodája
2170 Aszód, Falujárók útja 5.

Igazgató: Nyíryné Gazdik Andrea
Tagóvoda igazgató: Lukácskóné Nagy Krisztina

Telefon:
+36 28 400 419
+36 30 816 0449E-mail:
szivarvanyaszod@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 
6.30 - 17.30

Alapítvány az aszódi óvodásokért

Bankszámlaszám: 11742166-21445145
Adószám: 18944132-1-13