Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Rólunk

A kisgyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk, hanem, hogy segítő szeretettel emeljük köré a megfelelő környezetet… minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről…
Arra kell törekedni, hogy a gyermek mindent, amire képes önállóan el is végezze…”
  Maria Montessori
 
Aszód hatezer lakosú kisváros, Pest megye északkeleti részén, a Galga-völgye középpontjában. Bővülő, fejlődő település, melyet a fővárosból, illetve a nagyobb városokból, érkezve, sokan választanak lakóhelyként, családalapítás céljából. Ebből is következik, hogy különböző társadalmi rétegekből, különböző hagyományokkal, szokásokkal rendelkező családok gyermekeit fogadjuk. A város társadalmi összetételének függvényében fontos feladatnak tekintjük, hogy a Galga-mente, illetve városunk ma is élő sokféle néphagyományát, értékeit megőrizzük, illetve átörökítsük.

Az Aszódi Napsugár Óvoda két telephelyen működik. A korábban két önálló intézmény 2002-ben került összevonásra.
A székhely a Napsugár Óvoda, amely 1931-ben épült 4 tantermes katolikus iskolának, az épület bővítését a II. világháborút követő években, évtizedekben hajtották végre. Az épületben 1950-1959 között középfokú óvóképző működött, majd napköziotthonos óvoda lett. Legfontosabb korszerűsítése 2013-14-ben zajlott, amikor uniós pályázati lehetőséget felhasználva, a férőhely bővítésével együtt megtörtént az épület teljes körű felújítása.
A Szivárvány Tagóvoda 1969-ben épült, abban az időben igen korszerű intézménynek számított.
2017-ben az épület energetikai felújítása pályázati forrásból- részben megtörtént.

Miért a mi óvodánkat válassza?

  • Óvodánkban arra törekszünk, hogy a gyermekek nevelése szeretetteljes, meleg légkörben valósuljon meg. Az óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens és dajka, szerető-védő-óvó gondoskodása, adja meg a gyermek számára az érzelmi biztonságot, ezáltal fejlődése kiegyensúlyozott.
  • A személyiségfejlesztés, nevelés során biztosítjuk az esélyegyenlőséget, maximálisan figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, az egyéni fejlődési ütemet. A gyermekek mindenekfelett álló érdekeit tartjuk szem előtt. Az óvodáskor végére így válik alkalmassá az iskolai feladatok teljesítésére
  • Gyermeke egészséges önbizalma várhatóan növekszik majd, kapcsolatteremtő készsége fejlődik, kommunikációja színesedik.
  • Ingergazdag környezetet biztosítunk, ahol gyermeke egyéni készségei és képességei  játékos tapasztalatszerzéseken keresztül, játékba integrált tanulás formájában fejlődnek.
  • Csoportszobáink modernek, barátságosak, a gyermekek életkorának megfelelően berendezettek.  
  • Napfényes, szépen parkosított udvarunk van, ahol biztonságos játszóeszközökön tud gyermeke mozgása fejlődni.
  • Fontosnak tartjuk a családokkal való jó kapcsolat kialakítását, ápolását, ennek érdekében a nevelési év során számos közös programot biztosítunk.
  • Változatos programokkal színesítjük óvodai életünket.
Nyíryné Gazdik Andrea

Nyíryné Gazdik Andrea

Igazgató
Aszódi Napsugár Óvoda
ovoda@aszod.hu +36 (28) 400 422 +36 (30) 816 0452
Lukácskóné Nagy Krisztina

Lukácskóné Nagy Krisztina

Tagóvoda igazgató - Óvodapedagógus szivarvanyaszod@gmail.com +36 28 400 419 +36 30 816 0449 2170 Aszód, Falujárók útja 5
Katalin Ocsovai

Katalin Ocsovai

Igazgató helyettes - Óvodapedagógus ocsovaikatalin1976@gmail.com 2170 Aszód, Szent Imre u.1.
Gergály Tamásné

Gergály Tamásné

Óvodatitkár <napsugaraszod@gmail.com> +36 (28) 400 422

Intézményeink

 Játékos foglalkozások óvodánkban

torna

Játékos mozgás

Játékos mozgás foglalkozásainkat képzett szakemberek tartják a délutáni órákban. Tervszerűen, egymásra épülően tartják foglalkozásaikat, melyen teljes mértékben figyelembe veszik a gyermekek életkorát, egyéni sajátosságait. Népszerű, hisz játékosan fejleszti a gyermekek mozgását, beleértve a nagymozgást és a finom mozgásokat is. Gyermekeink minden alkalommal jókedvűen, élményekkel teli térnek vissza a foglalkozásról.
angol

Nyelvoktatás

Óvodánkban a gyermekek játékos formában ismerkednek meg az ANGOL nyelvvel külön foglalkozás keretében, délutáni órákban.
Játékos mondókák, dalok, játékok által, szakképzett pedagógusok foglalkoznak az óvodásokkal.
Célunk az érdeklődésük felkeltése, kedvcsinálás az idegen nyelv iránt.
neptanc

Néptánc

Foglalkozásainkat ajánljuk a játszani, mozogni, táncolni szerető gyermekeknek.
Óvodánkban hosszú évek óta szakképzett oktatók foglalkoznak a gyermekekkel, játékosan ismertetve meg őket a népi játékokkal, hagyományokkal, a néptánc alapjaival. Korcsoportok szerint, hetente egyszer tartjuk a foglalkozásokat. Félévkor és év végén bemutatókra is sor kerül. Nagycsoportosaink rendszeresen részt vesznek a Galga menti Néptánctalálkozókon is.