Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Tankötelezettség

 
Jogszabályi rendelkezések alapján 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal kötelezettsége az óvodaköteles, tanköteles gyermekek nyilvántartása.
Január 1-jétől azoknak a gyerekeknek, akik augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket, alapszabályként szeptemberben el kell kezdeniük az iskolát.
Arról, hogy további egy évig az óvodában maradhatnak-e, többé már nem az intézmény, hanem az Oktatási Hivatal (OH) dönt.
Az eljárás a szülő kérelme alapján indul, amelyet január 15-ig, az első évben kivételesen január 31-ig kell benyújtaniuk a szülőknek.
 
Január 31-éig kérelmezhették a szülők a augusztus 31-éig hatodik évüket betöltő gyermekük esetében a tankötelezettség kezdési időpontjának módosítását.
  • A kérelmet az oktatási hivatal honlapján kell kitölteni, majd kinyomtatva és aláírva postára adni az Oktatási Hivatal címére. Kötelezően csatolandó dokumentum nincs, ugyanakkor lehet mellékelni az óvodától kapott, a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt, a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakvéleményt, orvosi igazolást vagy más dokumentumot is, ami alátámasztja a szülő érvelését.
 
Az eljárás legfőbb célja az, hogy kiszűrjék a gyermek szempontjából hátrányos és indokolatlan felmentéseket. Az Oktatási Hivatal (továbbiakban OH) nyolc napon belül dönt a beadványokról, ha a kérelem és a beküldött dokumentumok alapján erre lehetősége van. Ha ennyi időn belül nem hozható döntés, a hivatal teljes eljárásban, vagyis legfeljebb hatvan napon belül dönt.

Az elbírálást pedagógiai szakértők végzik, akik mérlegelik a szülő kérelmében foglaltakat és a gyermekkel foglalkozó szakemberek véleményét. Az OH - a jogszabályoknak megfelelően - az esetek mintegy kétharmadában szakértőként rendeli ki a pedagógiai szakszolgálatot, és a szakvéleménye alapján hoz döntést.
 
Ha a pedagógiai szakszolgálat még a határidő előtt a felmentést támogató véleményt állít ki, nincs szükség a kérelemre.
Ha a szülő a kérelem benyújtásának határideje előtt (legkésőbb január 15.) beszerzi az illetékes pedagógiai szakszolgálat felmentést támogató véleményét, a gyerek automatikusan további egy évig az óvodában maradhat. A szakvéleményt az óvodában mielőbb be kell mutatni, amely alapján a köznevelési információs rendszerben rögzítik ezt a tényt és a tankötelezettség egy évvel való elhalasztását.
 
A tankötelezettség megkezdésével (a továbbiakban: iskolakezdés) kapcsolatos eljárásra az alábbi jogszabályok 2020. január 1-jétől kezdődően hatályos rendelkezései irányadók:
  • Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  • Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • Okt. Hiv. rendelet – az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
  • Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
  • EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
  • Ped. rendelet – a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet